REGULAMIN 

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Ceny towarów są cenami brutto.
3. Cena każdego towaru obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynu.
4. Sprzedający do każdej transakcji wystawia dowód zakupu, którego oryginał przesyła wraz z dostawą.
5. Koszty dostawy nie są wliczone w cenę produktu zakupionego i są doliczane na końcowym etapie składania zamówienia. 
6. Zapłaty należy dokonać przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe firmy Sztuczna Inteligencja
7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę na stronach.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma Sztuczna Inteligencja zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
9. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. W przypadku wysyłki na inny adres Kupujący zobowiązuje się, że poinformuje o tym fakcie drogą mailową Sprzedawcę, niezwłocznie po dokonaniu zakupu.
10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
11. Na wpłatę czekamy 5 dni roboczych. Jeśli do tego czasu nie ma pieniędzy na naszym koncie, a Kupujący nie jest zainteresowany kontaktem z nami, wysyłamy maila ponaglającego. 
12. W przypadku reklamacji należy kontaktować się mailowo z firmą na adres agnieszka.dembek@gmail.com. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zapłaty za zakupione produkty. Należy postepować zgodnie z instrukcją podaną w mailu.
13. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
14. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

15. Towar wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych licząc od zaksięgowania sumy na koncie firmy, chyba że w opisie jest wpisany inny termin. Wyjątkiem jest PRZEDSPRZEDAŻ, przy której towar wysyłany jest w dniu premiery, a jej data znajduje się w opisie. 

16. Wszystkie paczki wysyłane są wyłącznie kurierem. Nie ma mozliwości odbioru odobistego.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy ustaw: * z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz.271), * z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176).